Simon Lapierre

Simon Lapierre teaches in the School of Social Work, University of Ottawa.

\